MASD på svenska

Forskningsprojektet Mistra Arctic Sustainable Development (MASD) kommer att pågå mellan 1 april 2014 och 31 mars 2018. Forskningen koordineras av Arcum, Arktiskt forskningscentrum vid Umeå universitet, och mer än 30 forskare är inblandade i projektet. Mistra, den största finansiären, går in med 30 miljoner kronor i projektet. Förutom Umeå universitet (institutionen för geografi och ekonomisk historia och statsvetenskapliga institutionen) kommer forskarna även från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och de två miljö- och fredsinstitutionerna SIPRI och SEI i Stockholm.