Media attention

2016

2016-04-12. “Arktis är superhett” Utrikespolitiska institutets seminarium om Arktisk forskning kommenteras i en kulturkrönika i Norrbottenskuriren där både Peter Sköld och Dieter Müller citeras. NK 12 april 2016.

2015

2015-11-28. “Alla bör egentligen få veta vad som händer i Arktis” Intervju med Peter Sköld inför hans deltagande i COP21 i Västerbottens-Kuriren. VK 28 november 2015 sid 18 – 19

2015-10-22. Forsker på Sør-Varangersamfunnet.  Rapportering från öppet möte för allmänheten i Kirkenes i Sør-Varanger Avis. SVA 2015-10-22

Kirkenes stakeholdermöte foto Martin Gramnaes

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Martin Gramnaes

2015-04-28. Miljöarbete i Arktis påverkas av krisen i Ukraina (In English: Environmental activities in the Arctic are affected by the crisis in Ukraine): Under this headline Ekaterina Klimenko is interviewed about her findings as a MASD researcher. VK 2015-04-28

2015-04-01. Strax efter MASDs programmöte och scenario workshop i Pajala visade  TV-programmet Uppdrag granskning ett reportage om Pajalagruvan. Uppdrag granskning, SVTs program för grävande journalistik, hade bland annat  intervjuat handläggare i Norrbotten om deras handläggning av de miljöärenden som rör den numera nedlagda gruvan  Northlands Resources. Läs länsstyrelsens kommentar på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida. Och en kopia av TV-programmet finns även under en begränsad tid tillgänglig på SVT:s hemsida.

 

 

2014

2014-10-10. Kan gruvboomen skapa hållbara samhällen? (In English: Can the mining boom create sustainable communities?) Under this headline, Lennart Gustafsson, member of the MASD Programme Board, describes the aim of the organisation Georange, Rött (a society magazine) number 4-2014, page 32-37 (In Swedish). Click on the image to read:

Lennart i rött 3

2014-09-09. Så ska Norrland klara framtiden (In English: This is how Northern Sweden will succeed in the future): Under this headline, the MADS programme was thouroughly described from a Storuman perspective in one of the regional Newspapers, Folkbladet, (in Swedish). Folkbladet 2014-09-09

2014-08-28. The public meeting in Storuman caught the attention of the regional radio broadcast, Radio Västerbotten, (In Swedish). Listen!