Vad kom vi fram till? dokumentation från presentation och panel 17 november.

November 18th, 2017 | Posted by Lena Maria Nilsson in News - (Comments Off on Vad kom vi fram till? dokumentation från presentation och panel 17 november.)

Nu finns dokumentation från presentationerna den 17 november på Nordiska muséet tillgängliga, nedan finns länk till PP-presentationerna och till videoinspelningar från föreläsningarna och paneldebatten.

 1. Välkommen. Lotten Gustafsson Reinius, gästprofessor vid Nordiska muséet, och Peter Sköld, föreståndare för Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet.
 2. Norra Sverige som arktiskt? Historien spelar roll för nutiden. Carina Keskitalo, Umeå universitet, vetenskaplig programledare för Mistra Arctic.
 3. Regionala framtider i en föränderlig värld. Annika E. Nilsson, SEI.
 4. Resursanvändning och spårberoende i skogen. Maria Pettersson, LTU, Olof Stjernström, UmU.
 5. Etnicitetens koppling till resursanvändning över tid. Per Axelsson, UmU.
 6. Utveckling av gruvindustri mot dagens mega-system. Dag Avango, KTH.
 7. Bruk och produktion av energi. Urban Wråkberg, UiT.
 8. Utveckling och dynamik i marina system. Sabine Höhler, KTH.
 9. Regionala scenarier. Annika E Nilsson, SEI.
 10. Paneldiskussion med
 • Björn Lyrvall, ambassadör för arktiska frågor vid Utrikesdepartementet.
 • Lars Lustig, länsråd vid länsstyrelsen i Västerbotten med fokus på regional utveckling.
 • Lennart Gustafsson, ordförande i Georange, en intresseorganisation för gruvnäringen i Sverige. Moderator: Carina Keskitalo
 1. Panelen presenterar sig.
 2. Utfrågning av panelen.
 3. Frågestund

PP-presentationerna (sammanlagda i ett enda dokument): Totalpresentationen